This event ended on May 3, 2023 4:56 AM CDT

BAKE là gì? Toàn tập về BakerySwap – sàn giao dịch NFT số 1 trên Binance Smart Chain


from May 3, 2021 hours 04:56 (UTC -04:00)
to May 3, 2023 hours 04:56 (UTC -04:00)

When

from May 3, 2021 hours 04:56 (UTC -04:00)
to May 3, 2023 hours 04:56 (UTC -04:00)

Description

BakerySwap là một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM – Automated Market Maker) trên Binance Smart Chain (BSC); gio thức tài chính phi tập trung (DEX – Decentralized Exchange Protocol) này hỗ trợ hoán đổi (swap), yield farming và các ứng dụng NFT. Đối với Bakeryswap, chúng là nền tảng NFT-Fi đầu tiên trên BSC.

NFT-Fi đề cập đến việc sử dụng token NFTs về mặt tài chính. Trong trường hợp này là sử dụng NFTs để yield farming. Trước đây, BAKE (tên gọi của BakerySwap token) đã được sử dụng để đào một “combo” NFT ngẫu nhiên. Sản phẩm NFT này không chỉ phục vụ như một NFT đơn thuần, mà người dùng có thể stake nó để nhận về token BAKE. Hiện tại, người dùng không còn đào được các combo mới, nhưng chúng vẫn được trưng bày trên sàn giao dịch NFT. Bakeryswap cũng cung cấp một sàn giao dịch NFT truyền thống hơn, cho phép các nghệ sĩ cộng đồng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật NFT của họ.

https://liquiditymining.blog/bakeryswap-bake/

https://www.cakeresume.com/portfolios/dao-la-gi-cach-th-c-ho-t-d-ng

#liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Liquidity Mining

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.