This event ended on November 30, 2022 11:17 AM +07

bản đồ Phú Quốc

Bản đồ Phú Quốc


from Nov 14, 2022 hours 11:17 (UTC +07:00)
to Nov 30, 2022 hours 11:17 (UTC +07:00)

When

from Nov 14, 2022 hours 11:17 (UTC +07:00)
to Nov 30, 2022 hours 11:17 (UTC +07:00)

Description

Bản đồ Phú Quốc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Thành phố Phú Quốc, Kiên GiangBản đồ quy hoạch Phú Quốc sử dụng đất thành phố mô tả vị trí và các khu vực quy hoạch cho đến năm 2030. Phương án quy hoạch thành phố Phú Quốc Kiên Giang được chính phủ phê duyệt có mục tiêu tập trung phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.Theo bản đồ Phú Quốc quy hoạch thành phố Phú Quốc, tổng diện tích đất tự nhiên là 58.927,48 ha. Trong đó, cơ cấu diện tích đất đai gồm: đất nông nghiệp có 43.650,50 ha, đất phi nông nghiệp có 15.185 ha, và khu vực đất chưa sử dụng có 91,98 ha.Bản đồ Phú Quốc quy hoạch có tỷ lệ 1:25000 thể hiện định hướng phát triển các dự án quy hoạch đất tổng thể đến năm 2030. Cụ thể, bản đồ có những thông tin quy hoạch chi tiết như: địa danh xã, ranh giới hành chính, địa hình từng khu vực, các loại đất, hiện trạng đất đai và tình hình quy hoạch hiện tại.Thông qua bản đồ này, người xem có thể xác định được kế hoạch sử dụng đất và các chính sách mở rộng đô thị của Nhà nước trong thời gian tới tại thành phố Phú Quốc. Quy hoạch chi tiết gồm 9 xã, phường, thị trấn:

  • Bản đồ quy hoạch Phường Dương Đông
  • Bản đồ quy hoạch Phường An Thới
  • Bản đồ quy hoạch Xã Cửa Cạn
  • Bản đồ quy hoạch Xã Gành Dầu
  • Bản đồ quy hoạch Xã Cửa Dương
  • Bản đồ quy hoạch Xã Hàm Ninh
  • Bản đồ quy hoạch Xã Dương Tơ
  • Bản đồ quy hoạch Xã Bãi Thơm
  • Bản đồ quy hoạch Xã Thổ Châu

Chú ý: Nội dung của bản quy hoạch được Dandautu tổng hợp từ các nguồn thông tin công khai trên Internet để bạn có thể Tham Khảo. Bạn có thể đến Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường tại quận/huyện nơi mà bạn có đất để hỏi chính xác về thông tin quy hoạch. Dựa trên thông tin vị trí mà bạn cung cấp, cơ quan chức năng sẽ tra cứu bản đồ quy hoạch và hướng dẫn cho bạn biết mảnh vị trí đó có nằm trong khu quy hoạch nào hay không.

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

dandautu vn

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.