This event ended on May 23, 2023 2:37 AM CDT

BYN là gì? Toàn tập về Beyond Finance – nền tảng phi tập trung dành cho tài sản tổng hợp GEM là gì?


from May 23, 2021 hours 02:37 (UTC -04:00)
to May 23, 2023 hours 02:37 (UTC -04:00)

When

from May 23, 2021 hours 02:37 (UTC -04:00)
to May 23, 2023 hours 02:37 (UTC -04:00)

Description

BYN là gì? Toàn tập về Beyond Finance – nền tảng phi tập trung dành cho tài sản tổng hợp

Beyond Finance hoạt động ra sao?

BYN token được dùng để làm tài sản đảm bảo trên nền tảng Beyond với tỷ lệ 300%, nghĩa là khi bạn thế chấp 3$ BYN, bạn sẽ được vay 1$ USDb để đầu tư vào các tài sản tổng hợp khác. Beyond Finance tích hợp với nguồn dữ liệu từ Chainlink và một số nền tảng cung cấo dữ liệu khác để xác định số lượng BYN cần thiết để tạo ra tài sản tổng hợp cũng như số lượng tài sản tổng hợp đã được tạo ra.

Tất cả token tổng hợp trên nền tảng Beyond đều là ERC-20 token – loại token được sử dụng trên hệ sinh thái Ethereum. Những token tổng hợp này có thể được chuyển đổi ngược trở lại BYN token khi người dùng muốn rút vốn ra khỏi nền tảng Beyond. Người dùng chỉ cần hoàn trả token tổng hợp đã vay, hệ thống sẽ tự động hoàn lại BYN cho bạn.

Trong trường hợp tỷ lệ thế chấp giảm xuống dưới 150%, một thông báo về việc ký quỹ bổ sung sẽ được gửi đến tài khoản của bạn. Nếu bạn chưa kịp bổ sung thêm tài sản thế chấp khiến tỷ lệ thế chấo rơi xuống dưới 125% trong vòng 15 phút, hệ thống sẽ tự động thanh lý tài sản thế chấp để hoàn trả khoản vay. Bạn sẽ phải trả thêm 2% phí để xung quỹ bảo hiểm, phần tiền còn lại sẽ được trả về tài khoản của bạn.

https://liquiditymining.blog/beyond-finance-byn/

https://www.pearltrees.com/liquidityminingblog/item359962627

#liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Liquidity Mining

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.