Các căn cứ để kiểm định cửa thép nhà xưởng


from Mar 24, 2024 hours 16:18 (UTC +07:00)
to Feb 25, 2025 hours 16:18 (UTC +07:00)

When

from Mar 24, 2024 hours 16:18 (UTC +07:00)
to Feb 25, 2025 hours 16:18 (UTC +07:00)

DescriptionKhi thực hiện các dự án xây dựng, việc tuân thủ các tiêu chuẩn về cửa và các bộ phận chống cháy là bắt buộc để bảo vệ an toàn.
Chi tiết xem tại: https://giaphatdoor.vn/danh-muc/cua-chong-chay/cua-thep-chong-chay/

#cửa_thoát_hiểm#cửa_thoát_hiểm_chống_cháy#cửa_thoát_hiểm_mở_2_chiều#cửa_thoát_hiểm_1_chiều#cửa_thoát_hiểm_1_cánh#cửa_thoát_hiểm_2_cánh#cửa_cầu_thang_thoát_hiểm#cửa_cầu_thang_thoát_hiểm_ngoài_trời #cửa_cầu_thang_chống_cháy_thoát_hiểm

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Gia Phát Door Gia Phát Door

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.