This event ended on April 10, 2023 2:09 AM CDT

Defi là gì? Tại sao bạn nên quan tâm để nhân X lần tài khoản trong năm 2021


from Apr 10, 2021 hours 02:09 (UTC -04:00)
to Apr 10, 2023 hours 02:09 (UTC -04:00)

When

from Apr 10, 2021 hours 02:09 (UTC -04:00)
to Apr 10, 2023 hours 02:09 (UTC -04:00)

Description

DeFi Yield Farming “canh tác lợi nhuận” là từ khoá khá thú vị và mới mẻ của các nhà đầu tư trong thế giới tiền điện tử thời gian gần đây. Yield farming là hành động tận dụng các giao thức và sản phẩm DeFi (tài chính phi tập trung) để tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao, trong hầu hết trường hợp sẽ đạt trên 100% lợi nhuận một năm chưa tính đến sự tăng trưởng của vốn ban đầu.

https://liquiditymining.blog/defi-la-gi/

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Liquidity Mining

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.