This event ended on May 23, 2023 2:42 AM CDT

GEM là gì? Toàn tập về NFTmall – Sàn giao dịch NFT thế hệ mới


from May 23, 2021 hours 02:42 (UTC -04:00)
to May 23, 2023 hours 02:42 (UTC -04:00)

When

from May 23, 2021 hours 02:42 (UTC -04:00)
to May 23, 2023 hours 02:42 (UTC -04:00)

Description

GEM là gì? Toàn tập về NFTmall – Sàn giao dịch NFT thế hệ mới

Là một hệ sinh thái kết hợp giữa nền tảng DeFi và thương mại điện tử (eCommerce), NFTmall minh bạch tuyệt đối và đem tới lợi ích cho tất cả đối tượng liên quan:

Sản phẩm có sự kết hợp giữa DeFi và các giao thức trò chơi hóa (gamification).

  • Với nhà sáng tạo (Creators): NFTmall là thị trường NFT thân thiện nhất với người sáng tạo, và được xây dựng cho các nghệ sĩ kỹ thuật số chính thống. Nhà sáng tạo có thể nhận toàn bộ giá trị và tiền bản quyền cho tác phẩm nghệ thuật của bạn mà không phải trả phí.
  • Với người mua/người sưu tầm (Collectors): Người mua có thể tin tưởng rằng tại NFTmall, bản quyền và chất lượng của NFT được bảo vệ.
  • Với người tiếp thị/bán hàng liên kết (Affiliates): Bất kỳ ai cũng có thể quảng cáo NFT cho người sáng tạo mà họ yêu thích để nhận hoa hồng liên kết. Mức phí này do Người sáng tạo quy định.
  • Với người thẩm định: Bất kỳ ai cũng có thể kiếm được phần thưởng bằng cách thẩm định và giúp cho sàn giao dịch xác thực và an toàn.

https://liquiditymining.blog/nftmall-gem/

https://www.quora.com/DOGE-l%C3%A0-g%C3%AC-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp-v%E1%BB%81-Dogecoin-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-%C4%91%C3%B9a-tr%E1%BB%9F-th%C3%A0nh-%C4%91%E1%BB%93ng-coin-hot-nh%E1%BA%A5t-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD/answer/Liquidity-Mining?prompt_topic_bio=1

#liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Liquidity Mining

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.