This event ended on April 17, 2023 3:27 AM CDT

Impermanent loss và những điều bạn có thể chưa biết


from Apr 17, 2021 hours 03:27 (UTC -04:00)
to Apr 17, 2023 hours 03:27 (UTC -04:00)

When

from Apr 17, 2021 hours 03:27 (UTC -04:00)
to Apr 17, 2023 hours 03:27 (UTC -04:00)

Description

Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao lại có cái tên Impermanent loss. Dịch ra tiếng việt Impermanent loss nghĩa là tổn thất tiềm tàng và chỉ trở thành khoản tổn thất thực sự khi chúng ta rút token khỏi pool thanh khoản.

Nói đơn giản, giả sử chúng ta sở hữu một cổ phiếu Horse trị giá 300$. Khi giá cổ phiếu giảm từ 300$ xuống còn 200$, chúng ta ghi nhận một khoản lỗ 100$ trên giấy tờ. Nhưng nếu chưa bán thì khoản lỗ này vẫn chưa được ghi nhận.

Cổ phiếu này vẫn có thể lên lại 300$ và chúng ta chưa chịu khoản lỗ nào.

Impermanent loss cũng tương tự, do AMM (Automated Market Maker) thay đổi nhanh chóng theo biến động giá và các phép toán được tính liên tục theo từng giây. Vì vậy, sự tổn thất mà chúng ta đang thấy trên “giấy tờ” không hẳn là tổn thất thực sự. Nó chỉ xảy ra khi chúng ta rút thanh khoản.

Trên đây là khái niệm về “Impermanent loss”, bây giờ hãy cùng tìm hiểu cách hoạt động của nó.

https://liquiditymining.blog/impermanent-loss-va-n...

https://www.hulkshare.com/su52mqewecqo

#liquiditymining, #liquidityminingblog, #cryptocurrency, #defi, #yeildfarming

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Liquidity Mining

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.