This event ended on May 3, 2023 4:06 AM CDT

SHOPX là gì? Toàn tập về Splyt – nền tảng hạ tầng NFT thương mại điện tử


from May 3, 2021 hours 04:06 (UTC -04:00)
to May 3, 2023 hours 04:06 (UTC -04:00)

When

from May 3, 2021 hours 04:06 (UTC -04:00)
to May 3, 2023 hours 04:06 (UTC -04:00)

Description

Hệ thống thương mại điện tử là ngành phát triển nhanh nhất hiện nay, dự kiến đạt 7,5T đô la vào năm 2025. Tuy nhiên, ngành này đầy rẫy những bất cập bởi nó là một cấu trúc thị trường độc tài với số ít người chơi lớn kiểm soát hệ thống.

Việc đăng bán sản phẩm và quản lý chúng trên nhiều trang thương mại điện tử rất tốn kém và cồng kềnh đối với người bán. Người mua thì phải trả giá cao do chi phí trung gian. Ngoài ra, tiếp thị liên kết đầy rẫy những sự gian lận, điển hình là hình thức tạo lượt click qua bot.

Splyt được ra đời để giải quyết được những vấn đề đang tồn đọng để đưa nền thương mại điện tử lên một tầm cao mới

https://liquiditymining.blog/splyt-shopx/

https://www.vietnamta.vn/profile-67397

#liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Liquidity Mining

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.