This event ended on May 23, 2023 2:45 AM CDT

VSP là gì? Toàn tập về Vesper Finance – hệ sinh thái Defi tổng hợp giúp gia tăng thu nhập từ tiền điện tử


from May 23, 2021 hours 02:45 (UTC -04:00)
to May 23, 2023 hours 02:45 (UTC -04:00)

When

from May 23, 2021 hours 02:45 (UTC -04:00)
to May 23, 2023 hours 02:45 (UTC -04:00)

Description

VSP là gì? Toàn tập về Vesper Finance – hệ sinh thái Defi tổng hợp giúp gia tăng thu nhập từ tiền điện tử

  • Vesper Grow (Grow Pools – đã ra mắt): Grow Pools tập hợp một tài sản cụ thể (ETH, WBTC, USDC, các tài sản khác) thông qua tiền ký quỹ của người dùng và triển khai vốn cho các nền tảng DeFi khác như được nêu trong các chiến lược hoạt động của Grow pool. Lợi nhuận tích lũy từ các chiến lược này được sử dụng để mua lại nhiều tài sản ký quỹ hơn, được phân phối cho những người tham gia nhóm.
  • Vesper Stake (Staking Pool – đang phát triển): Chủ sở hữu token có thể ký gửi VSP vào vVSP Staking Pool. Doanh thu tạo ra trên tất cả các sản phẩm của Vesper được sử dụng để mua lại VSP từ thị trường mở. Các mã thông báo này được chuyển đến các staking pools, nơi người ký gửi tiền kiếm được lãi suất VSP tương ứng với quy mô khoản tiền gửi của họ.

https://liquiditymining.blog/vesper-vsp/

https://philpeople.org/feed_items/146795030

#liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Liquidity Mining

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.