This event ended on May 3, 2023 5:00 AM CDT

YFI là gì? Toàn tập về Yearn Finance – giao thức giúp tối ưu hóa thu nhập trên thị trường Defi


from May 3, 2021 hours 05:00 (UTC -04:00)
to May 3, 2023 hours 05:00 (UTC -04:00)

When

from May 3, 2021 hours 05:00 (UTC -04:00)
to May 3, 2023 hours 05:00 (UTC -04:00)

Description

yTrade

yTrade là một sàn giao dịch stablecoin có đòn bẩy. Nó cho phép người dùng vay stablecoin với đòn bẩy lên đến 1000 lần. Bốn stablecoin (DAI, USDC, USDT, BUSD) hiện được kích hoạt làm tài sản thế chấp. Người dùng gửi một trong bốn loại tiền ổn định được xác định ở trên và nhận một đồng tiền ổn định khác ký quỹ. Các mức đòn bẩy là: 75x, 100x và 1000x.

Đây là một sản phẩm duy nhất trên thị trường và nó cho phép người dùng thực hiện các giao dịch chênh lệch giá bất cứ khi nào một số stablecoin nhất định không được chốt chính xác ở mức 1 đô la. Ví dụ: DAI dự định được chốt ở mức 1 đô la, tuy nhiên, đôi khi trong quá khứ nó đã được giao dịch ở mức 1,05 đô la. Người dùng có thể gửi một stablecoin làm tài sản thế chấp và vay tối đa 1000 lần tài sản thế chấp của mình, nhận DAI, bán mỗi loại với giá 1,05 đô la, sử dụng số tiền thu được để mua lại số tiền DAI mà họ đã vay và thu lợi nhuận chênh lệch.

https://liquiditymining.blog/yearn-finance-yfi/

https://www.mkzforum.com/members/liquiditymining.49004/

#liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Liquidity Mining

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.